z

Autorská práva

Veškerý obsah těchto stránek, včetně textu, grafiky, log, ikon, obrázků a fotografií (pokud to není výslovně uvedeno), je majetkem autora a je chráněn českými právními předpisy o ochraně autorských práv. Ke kompilaci (tedy výběru uspořádaní a seskupení) veškerého obsahu těchto stránek, má výhradní právo pouze autor. Tato kompilace podléhá ochraně podle českých předpisů o autorských právech. Jakékoli použití obsahu, nebo části těchto stránek, včetně jejich reprodukce, duplikace, modifikace, distribuce, přenosu, republikace, prodeje, vystavování či provozování, je přísně zakázáno bez písemného svolení autora. Autor respektuje práva k duševnímu vlastnictví třetích stran. Pokud se domníváte, že zde došlo k reprodukci Vašeho díla způsobem porušujícím autorská práva, kontaktujte jej laskavě na adrese infopisek@gmail.com. Autor poskytuje tyto stránky tak jak jsou a nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v důsledku užívání těchto stránek, ať už jde o náhradu škody přímou, nepřímou, náhodnou či následnou. Autor si vyhrazuje právo kdykoliv měnit obsah těchto stránek.

 

PH 2010 - 2019 - Autorská práva