z

Autorská práva

Všechny značky a ochranné známky uvedené v rámci domovské stránky popř. chráněné třetími osobami neomezeně podléhají ustanovením příslušného platného práva na označení a držebním právům příslušných registrovaných majitelů. Copyright na zveřejněné objekty vyhotovené samotným autorem zůstává výhradně autorovi těchto stránek. Rozmnožování nebo používání takovýchto grafik a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu autora. 

Veškerý obsah těchto stránek, včetně textu, grafiky, log, ikon, obrázků a fotografií (pokud to není výslovně uvedeno), je majetkem autora a je chráněn českými právními předpisy o ochraně autorských práv. Ke kompilaci (tedy výběru uspořádaní a seskupení) veškerého obsahu těchto stránek, má výhradní právo pouze autor.

Tato kompilace podléhá ochraně podle českých předpisů o autorských právech. Jakékoli použití obsahu, nebo části těchto stránek, včetně jejich reprodukce, duplikace, modifikace, distribuce, přenosu, republikace, prodeje, vystavování či provozování, je přísně zakázáno bez písemného svolení autora.

Autor nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Zásadně jsou vyloučeny nároky na ručení vůči autorovi, které byly způsobeny užíváním chybných a nekompletních informací. 

Autor poskytuje tyto stránky tak jak jsou a nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v důsledku užívání těchto stránek, ať už jde o náhradu škody přímou, nepřímou, náhodnou či následnou. Autor si vyhrazuje právo kdykoliv měnit obsah těchto stránek.

 

PH 2010 - 2024 - Autorská práva